Privatumo politika

Šiame dokumente išdėstyta, kaip UAB Vilvent  renka, tvarko ir kam perduoda jūsų asmens duomenis, kai naudojatės mūsų teikiamomis paslaugomis; taip pat svarbi informacija apie jūsų turimas teises dėl jūsų duomenų tvarkymo.

UAB Vilvent  įsipareigoja saugoti ir gerbti Jūsų privatumą. Dedame visas pastangas, kad mūsų atliekamas asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir  laisvo tokių duomenų judėjimo.

 Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB Vilvent, įregistruotas Lietuvos Respublikos VĮ “Registrų centras”. Juridinio asmens kodas 305936846, adresas Žarijų g. 2J-101, LT-02300 Vilnius, kontaktinis telefono numeris +37060583305, elektroninio pašto adresas info@vilvent.

 Jūsų duomenų apsauga rūpinasi mūsų paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, kurį galite pasiekti elektroniniu paštu – info@vilvent.lt.

 Vaikų asmens duomenų tvarkymas

Mūsų interneto svetainėje teikiamos paslaugos skirtos tik vyresniems nei 14 metų asmenims. Atskirose lojalumo programose ar konkurso sąlygose gali būti numatyta kitokia, aukštesnė minimali dalyvių amžiaus riba.

Jei turėsime pagrįstų abejonių, kad tvarkome duomenis asmenų, kurie yra jaunesnio amžiaus nei nurodyta šioje dalyje, mes pašalinsime šių asmenų duomenis iš duomenų bazių.

 Kokius duomenis apie jus renkame?

Jums perkant mūsų elektroninėje parduotuvėje nesusikūrus asmeninės paskyros, pirkimo – pardavimo sutarties vykdymo tikslu mes renkame ir tvarkome šiuos jūsų asmens duomenis:

 1. a) Vardą ir pavardę;
 2. b) Adresą, kuriuo išrašoma sąskaita;
 3. c) Prekių pristatymo adresą (reikalinga pateikti tik pasirinkus prekės pristatymo į namus būdą);
 4. d) Telefono numerį;
 5. e) Elektroninio pašto adresą. 

 Be to perkant mūsų elektroninėje parduotuvėje siekiant greitesnio aptarnavimo mes renkame šiuos jūsų asmens duomenis:

 1. a) Pirkimų istoriją;
 2. b) Mokėjimų istoriją;
 3. c) Komunikacijos su jumis istoriją.

Jūs turite galimybę mūsų elektroninėje parduotuvėje susikurti savo asmeninę paskyrą, kad pirkimas ir naudojimasis elektronine parduotuve jums būtų patogesnis. Jums susikuriant ir naudojantis asmenine paskyra, mes renkame ir tvarkome šiuos jūsų asmens duomenis:

 1. a) Elektroninio pašto adresą;
 2. b) Elgsenos mūsų elektroninėje parduotuvėje istoriją;
 3. c) Komunikacijos su jumis istoriją;
 4. d) Prekių peržiūrų istoriją;
 5. e) Jūsų prie prekių paliktus klausimus ir atsiliepimus.

Susikurdami asmeninę paskyrą, bet nepirkdami mūsų elektroninėje parduotuvėje, jūs savo nuožiūra galite mums suteikti ir daugiau duomenų, kurie nėra privalomi norint naudotis asmenine paskyra elektronine parduotuve. Tokius duomenis tvarkome siekdami supaprastinti pirkimo procesą jūsų būsimiems pirkimams. Savo pasirinkimu jūs galite mums suteikti šiuos papildomus duomenis:

 1. a) Vardą ir pavardę;
 2. b) Telefono numerį;
 3. c) Prekių pristatymo adresą

Asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo tikslai

Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome siekiant:

 1. a) Pasiruošti, sudaryti ir vykdyti pirkimo – pardavimo sutartį;
 2. b) Gerinti aptarnavimo ir paslaugų kokybę;
 3. c) Tiesioginės rinkodaros tikslais.

Teisinis pagrindas tvarkyti jūsų asmens duomenis:

 1. a) Sutarties sudarymas ir vykdymas;
 2. b) Teisinių įsipareigojimų vykdymas;
 3. c) Teisinių interesų užtikrinimas. 

Asmens duomenų saugojimo terminai

Jūsų asmens duomenis saugome tiek, kiek yra būtina pirkimo – pardavimo sutarties vykdymui, bet ne trumpiau nei tai numato teisės aktai. Su jūsų sutikimu gauti duomenys yra tvarkomi iki tol, kol jūs atsiimate savo sutikimą (pareiškiate nesutikimą).

Duomenų perdavimas tretiesiems asmenims ir tokio perdavimo tikslai

Asmens duomenys teisės aktų numatytais atvejais yra perduodami mūsų partneriams pirkimo – pardavimo sutarties vykdymo tikslais ar dėl kitų teisėtų priežasčių. Jūsų duomenis perduodame:

 1. a) Mokėjimų paslaugas teikiančiai įmonei Paysera LT, UAB, per kurią atliekami mokėjimai už prekes ir paslaugas;
 2. b) Prekių pirkimo lizingu paslaugas teikiančioms įmonėms, su kuriomis sudarote prekių pirkimo išsimokėtinai sutartis;
 3. c) Papildomas paslaugas (prekių draudimas ir išplėstinė garantija) mūsų internetinėje parduotuvėje teikiančioms įmonėms;
 4. d) Prekių tiekėjams, kurie tiesiogiai tiekia jūsų prekes;
 5. e) Prekių transportavimo paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios vykdo jūsų prekių jums pristatymą;
 6. f) Prekių garantinį aptarnavimą teikiančioms įmonėms;
 7. g) Rinkodaros paslaugas teikiančioms įmonėms;
 8. h) Buhalterinės apskaitos programinę įrangą bei paslaugas teikiančioms įmonėms;
 9. i) Mūsų IT sistemas prižiūrinčioms įmonėms.

 Jūsų duomenis teisės aktų numatyta tvarka taip pat galime teikti teisėsaugos bei valstybinėms institucijoms ir teismams.

Slapukų naudojimas

Interneto svetainėje  www.vilvent.lt, kaip ir daugelyje kitų, naudojami slapukai. Slapukai – mažos apimties duomenų failai, įrašomi į Jūsų kompiuterį, kurie padeda  greičiau ir patikimiau pateikti turinį.

 Jums lankantis mūsų svetainėje ar ja naudojantis, taip pat naudojantis mūsų paslaugomis, programėlėmis, įrankiais ar pranešimų perdavimo kanalais, mes arba mūsų įgalioti paslaugų teikėjai galime naudoti slapukus, padedančius geriau, greičiau ir patikimiau Jus aptarnauti. Tai gali būti daroma ir reklamos tikslais.

Paprastai slapukuose nėra saugoma jokia informacija, kuri galėtų tiesiogiai idenfitikuoti naudotojo tapatybę, tačiau Jūsų asmeninė informacija, kurią mes tvarkome, gali būti siejama su Jūsų naudojimusi kompiuteriu ar kitu įrenginiu, įskaitant naršymą interneto svetainėse, ir kita slapukų pagalba gauta ir saugoma informacija.

Trys Jūsų slapukų valdymo būdai:

 • Išoriniai šaltiniai;
 • Naršyklės nustatymai;
 • Mūsų interneto svetainės slapukai.

Trečiųjų šalių interneto svetainės

Mes galime bendradarbiauti su trečiųjų asmenų bendrovėmis (dažniausiai vadinamomis paslaugų teikėjais), kurios turi galimybę, mums leidus, interneto svetainėse arba mūsų paslaugų vietose, programėlėse ir įrankiuose patalpinti trečiųjų šalių slapukus. Šių paslaugų teikėjai mums padeda kokybiškiau, greičiau ir patikimiau Jus aptarnauti.

Atkreipkite dėmesį, jog trečiųjų šalių slapukams taikoma trečiųjų šalių privatumo politika, todėl mes neprisiimame jokios atsakomybės už šias privatumo nuostatas.

Jūsų teisės

Jūs turite teisę:

 1. a) Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 2. b) Susipažinti su apie jus turimais duomenimis;
 3. c) Prašyti ištaisyti neteisingus asmens duomenis;
 4. d) Prašyti ištrinti asmens duomenis, kurių nebereikia;
 5. e) Nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi rinkodaros tikslais.

 Norėdami sužinoti, kokius duomenis apie jus esame surinkę galite kreiptis el. paštu duomenuapsauga@dosnu.lt. Šiuo el. paštu taip pat galite kreiptis visais kitais klausimais dėl jūsų turimų aukščiau išvardintų teisių.

Privatumo politikos pakeitimai

Mes periodiškai galime keisti šią Privatumo politiką, kad ji atspindėtų, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis.

Atlikę reikšmingų pakeitimų, apie tai pranešime interneto svetainėje arba kitomis atitinkamomis susisiekimo priemonėmis, pavyzdžiui, el. paštu, kad Jūs galėtumėte peržiūrėti šiuos pakeitimus prieš toliau naudodamiesi mūsų interneto svetaine.

Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo?

Jei įtariate, kad jūsų privatumo teisės yra pažeidžiamos, kviečiame kreiptis į mus el. paštu info@vilvent.lt.

Taip pat galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją adresu A. Juozapavičiaus g. 6, 09310, Vilnius,  telefonu (8 5) 271 2804 c), el. paštu ada@ada.lt

 

Galioja nuo 2022m. kovo 15d.

Paskutinį kartą atnaujinta 2022m. kovo 15d.